Full-service | Bureau 4.0

Strategisk PR- og kommunikationsbureau, der arbejder agilt med klassiske discipliner.

SE MERE

Vores proces

Vi arbejder som PR- og kommunikationsbureau ud fra en enkel og agil proces, der inddrager forretningsmål og centrale interessenter. Har du allerede styr på dele af processen, tilpasser vi herefter. Se cases

Interview

Med udgangspunkt i jeres materialer og indledende desk research interviewer vi de vigtigste interessenter blandt ledelse, partnere og kunder. Det gør vi med henblik på afdække potentialet i jeres fortællinger og eventuelle interessekonflikter.

Workshop

På baggrund af indsigter fra interviewfasen afholder vi en workshop, hvor vi går i dybden med jeres fortællinger og prioritering af budskaber. Workshoppen danner baggrund for udviklingen af en kernefortælling.

Løsning

Med input fra de indledende faser og workshoppen designer vi en kommunikationsstrategi og producerer de valgte produkter. Løsningen danner baggrund for eksekveringen af indsatsen og fungerer som en manual for det fortsatte arbejde.

Træning

Når strategien er på plads, hjælper vi med implementering, sparring og undervisning af ledelse og medarbejdere. Vi understøtter det eksisterende kommunikationsteam og afholder løbende redaktionsmøder, indtil I er klar til selv at overtage indsatsen.

Drift

Vi eksekverer dine kommunikationsindsatser, kampagner og relaterede aktiviteter igennem en længere periode. Har du blot behov for en ekstra specialist i organisationen, så stiller vi en konsulent fra vores PR- kommunikationsbureau til rådighed.

Vi analyserer jeres budskaber, kanaler og fortælling og kommer med anbefalinger til, hvordan I kan styrke jeres kommunikationsindsats.

Vi kortlægger jeres interessenter og afdækker konfliktende interesser og fælles fortællinger med henblik på at lægge en strategi, der udnytter jeres fulde potentiale.

Vi kortlægger mediekanaler- og producenter ud fra jeres og målgruppens behov og kommer med anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med jeres image.

Vi udarbejder og anvender spørgeskemaer både internt og eksternt for at blive klogere på jeres vigtigste interessenter og afdække udfordringer og muligheder.

Vi arbejder strategisk med interviews, der inddrager de vigtigste interne og eksterne interessenter og danner grundlag for den efterfølgende proces og presseindsats.

Vi faciliterer en workshop, der går i dybden med jeres budskaber, målgrupper og prioriteringer for at få det bedst mulige afsæt for udvikling af strategi og løsning.

Vi måler effekt og eksponering af jeres kommunikationsindsats og kampager og udarbejder en rapport, der kan holdes op mod jeres KPI'er.

Vi udvikler en strategi og kernefortælling, der gør jer i stand til at nå jeres forretningsmål og kommunikere klart til jeres interessenter på tværs af kanaler.

Vi lægger en plan, der aktiverer de rette journalister og medier med jeres budskaber på de rette tidspunkter og gør jer i stand til at sætte agendaen.

Vi undersøger jeres brand og lægger en strategi for, hvordan I kan styrke jeres image og position i markedet ved at påvirke de vigtigste interessenter.

Vi udvikler et værktøj, der viser, hvordan I aktiverer og engagerer jeres sociale community med henblik på konvertering, trafik eller adfærdsændring.

Vi lægger en plan for jeres indholdsproduktion og formidling på tværs af kanaler og udvikler skabeloner, der gør det let at varetage funktionen selv.

Vi leverer løbende rådgivning i spørgsmål om f.eks. strategi, krise, presse, sociale medier og design. Vi kommer med anbefalinger, der gør det let at træffe det rette valg.

Vi optimerer jeres tekster med henblik på at opnå bedre placering ved søgninger på f.eks. Google eller Yahoo samt genere mere trafik til jeres hjemmeside.

Vores PR- og kommunikationsbureau styrker relationerne til kunder, medier og fremtidige medarbejdere, og vi sørger for, at alle forstår jeres fortælling og budskaber.

Vi vinkler og producerer en meddelelse i samarbejde med dig og dine vigtigste interessenter, vurderer potentialet og placerer historien i relevante medier.

Vi håndterer pressen i forbindelse med en stor nyhed, en krise eller eller andre begivenheder, der kræver koordination og evt. pressekonference.

Vi aktiverer dit brand på sociale medier og sørger for, at du kan kommunikere med dine målgrupper og interessenter i øjenhøjde og på mediets præmisser.

Vi forstærker dine budskaber og fortælling med logo, identitet, designskabelon og fotomateriale, der gør det let at bygge indhold, annoncer og indbydende hjemmesider.

Vi leder udviklingen af din hjemmeside, designer en identitet, producerer grafisk indhold og tekster og optimerer jeres placering på baggrund af SEO.

Vi udvikler, producerer og formidler jeres årsberetning og sikrer, at jeres resultater og målsætninger når ud til et bredt spektrum af interessenter.

Vi lægger en strategi for, hvordan I skaffer permissions og hjælper jer med at designe formater og relevant indhold, der skaber værdi for jeres målgrupper.

Vi hjælper jer med udvikling af videoformater, story board, manuskript og produktion af korte film til f.eks. sociale medier, hjemmeside og crowdfunding-projekter.

Vi går på opdagelse i organisationen, repræsenterer jer som pressechef eller laver rapportager og artikler direkte til en af PR- og kommunikationsbureauets

Vi udarbejder og afvikler din kampagne på tværs af kanaler og formater og engagerer dine partnere, pressen og de ønskede målgrupper i dine budskaber.

Forandringskommunikation er ikke længere blot en intern disciplin. Hele verden er i forandring, og nye teknologier har trukket brugeren ind i organisationen. Det kalder på nye fortællinger med tydelige formål.

Abonnementer

Konsulent-
pakke

Understøt dine aktiviteter med en professionel konsulent fra Change. Vi hjælper med kommunikation, design og projektledelse.

7.950

KR/DAG

LÆS MERE

SoMe-
pakke

Aktivér dit brand på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og Snapchat med en social media- og content-strategi.

5.950

KR/MD

LÆS MERE

Presse-
pakke

Aktivér dine interessenter med nyhedshistorier i dagblade, lokal- og regionalmedier og på TV, og lad os stå for produktion og placering.

9.950

PR/STK

LÆS MERE

Skal vi tage en kop kaffe i København, Aarhus eller Odense?

kontakt