Gratis contentkalender: Download

Anders Jacobsen

Strategisk kommunikation

Anders er vores strategiske hjerne. Hvis du skal forstå hans tankegang, er det sammenligneligt med springeren i et skakspil; to-felter-frem-og-et-til-siden. Anders er den strategiske brik, du ikke ønsker at mangle i det store puslespil. Desuden er han snu som en ræv, og hurtig som en ørn, når det kommer til presse og PR.

+45 25 70 20 19 [email protected]

Anders Jacobsen

Strategisk kommunikation

Anders er vores strategiske hjerne. Hvis du skal forstå hans tankegang, er det sammenligneligt med springeren i et skakspil; to-felter-frem-og-et-til-siden. Anders er den strategiske brik, du ikke ønsker at mangle i det store puslespil. Desuden er han snu som en ræv, og hurtig som en ørn, når det kommer til presse og PR.

+45 25 70 20 19 [email protected]

Anders Jacobsen

Strategisk kommunikation

Anders er vores strategiske hjerne. Hvis du skal forstå hans tankegang, er det sammenligneligt med springeren i et skakspil; to-felter-frem-og-et-til-siden. Anders er den strategiske brik, du ikke ønsker at mangle i det store puslespil. Desuden er han snu som en ræv, og hurtig som en ørn, når det kommer til presse og PR.

+45 25 70 20 19 [email protected]