PRESSEMEDDELELSE: SÅDAN FÅR DU DIN HISTORIE I MEDIERNE

Du har en god historie, der fortjener at komme i medierne og spørgsmålene melder sig. Hvad er en pressemeddelelse? Hvad skal en pressemeddelelse indeholde? Og hvordan får man pressen til at interesse sig for sin historie?

Pressemeddelelser kan være en vanskelig disciplin. De kræver masser af researcharbejde, gode sprogfærdigheder og et skarpt blik for målgrupper, medier og journalistens arbejde. Lykkes det at skrive en pressemeddelelse, som ender med en publicering, er der til gengæld masser af værdifuld eksponering at hente.

Læs med her og få ti gode råd til, hvordan du får din historie fortalt på en måde, som giver gennemslagskraft og sikrer dig en plads i medierne.

Ti trin til den gode pressemeddelelse:

 1. Find din historie
 2. Definer dit formål
 3. Få styr på din målgruppe og dit medie
 4. Vælg din vinkel
 5. Hvem skal sige hvad?
 6. Byg din pressemeddelelse
 7. Skriv, så det bliver læst
 8. Understøt dit budskab visuelt
 9. Tilføj det løse
 10. Ring til journalisten

1. Find din historie

Som første led i tilblivelsen af din pressemeddelelse, skal du finde ud af, hvori din historie ligger. Det kan bl.a. gøres ved, at interviewe medarbejdere eller andre relevante hovedpersoner fra din virksomhed. Her skal du spore dig ind på, om der overhovedet er noget nyt at fortælle.

Du bør kun lave en pressemeddelelse, hvis du har en klar fornemmelse af, at du har fundet en god historie, som er værd at gøre opmærksom på

2. Definer dit formål

Når du har interviewet dine hovedpersoner, kan du begynde at gøre dig tanker om, hvad formålet med din pressemeddelelse er. Hvad vil du gerne have ud af at udsende pressemeddelelsen? Skal den skabe opmærksomhed omkring en nyhed? Give udtryk for en holdning? Eller formidle viden om et emne? Når du har defineret dit formål bliver pressemeddelelsen lettere at overskue og dermed nemmere at skrive.

3. Få styr på din målgruppe og dit medie

Som en del af den indledende fase er du samtidig nødt til at lægge dig fast på, hvem du vil rette din pressemeddelelse til. Det er helt essentielt for dine publiceringschancer, at du tænker strategisk over, hvilken målgruppe du gerne vil i dialog med og hvilke medier, du kan nå dem igennem.

Lad derfor din målgruppe bestemme dit medie og måden, du formidler dit indhold. Når du har et klart indtryk af, hvem din modtager er, kan du udvælge det medie, din målgruppe er interesseret i

Ligesom med målgruppen er du nødt til at kende dit udvalgte medie og blive helt skarp på deres format, typiske stofområder, sprogbrug osv. På den måde kan du skrive pressemeddelelsen, så den bliver relevant for netop dét medie og dermed øge dine chancer for at få din historie publiceret.

4. Vælg din vinkel

Din vinkel er altafgørende for din pressemeddelelse. Den skal bruges til at styre din proces fra start til slut. Dit researcharbejde kan hjælpe dig et godt stykke af vejen mod den rigtige vinkel, men et andet nyttigt tip er at formulere en fortællesætning.

En fortællesætning tvinger dig til at konkretisere dit budskab og sørger for, at du bliver helt skarp på, hvad det er, du vil sige med din pressemeddelelse

Du formulerer din fortællesætning ved at færdiggøre følgende sætninger:

”Jeg vil fortælle, at..
og
”Det vil jeg fortælle, fordi..

På den måde får du en påstand og en begrundelse, som tilsammen udgør din vinkel. Vær opmærksom på, at du vil fortælle, ”at” og ikke ”om”. ”At” indikerer, at du vil fortælle noget specifikt og konkret, mens ”om” siger mere om, hvilket emne du skriver om.

5. Hvem siger hvad?

Inden du begynder at skrive pressemeddelelsen, skal du overveje hvilke kilder, der skal citeres. Sørg for at udvælge kilder, der kan sige noget relevant i forhold til din histories budskab. Samtidig er det vigtigt, at du fokuserer på citater, som ikke er for selvhøjtidelige. Er citaterne for selvrosende kommer pressemeddelelsen til at virke overfladisk og utroværdig.

6. Byg din pressemeddelelse

I disponeringen af din pressemeddelelse kan det være en fordel at hente inspiration fra den klassiske nyhedstrekant. Grundprincippet i modellen er at skrive det væsentligste budskab i en tekst først og lade detaljerne blive udfoldet i de efterfølgende afsnit. Jo længere læseren kommer i teksten desto mere detaljeret bliver den. Ved at følge modellen sikrer du dig, at læseren allerede fra start har et klart overblik over, hvad historiens vigtigste pointe er.

Samtidig medfører nyhedstrekanten, at du er tvunget til dels at overveje, hvad grundessensen i pressemeddelelsen er og dels at formidle det kort og præcist

7. Skriv, så det bliver læst

Du er nu igennem de indledende faser, og har dermed dannet rammerne for din pressemeddelelse.

Næste skridt er selve skriveprocessen, og her bør du overveje, hvordan du kan skille dig ud i en mailboks, der formentligt bugner af pressemeddelelser fra et hav af andre virksomheder, som også gerne vil have deres historier publiceret

En måde at starte på er først og fremmest ved at sørge for, at din pressemeddelelse er skarp, overskuelig og faktuel. Du skal sikre dig, at din vinkel skinner igennem allerede i rubrikken og underrubrikken, og at det er tydeligt for journalisten, hvorfor netop dit budskab er interessant for deres læsere. Samtidig skal du besvare hv-ord tidligt. Hvem er afsender? Og hvad vil afsender gerne fortælle?

Du kan samtidig bruge de fem nyhedskriterier til at vurdere nyhedsværdien i dit indhold. Kriterierne er oprindeligt et journalistisk værktøj, som bruges som grundprincipper i en nyhedsartikel. De er imidlertid også relevante for pressemeddelelser, og kan være med til at afgøre om journalisten anser din historie som aktuel. Nyhedskriterierne dikterer:

Aktualitet: Er din historie relevant netop nu?
Væsentlighed: Har din historie betydning for målgruppen?
Identifikation: Kan din målgruppe identificere sig med budskabet?
Sensation: Er der elementer af overraskelse eller fascination i din historie?
Konflikt: Er der modstridende synspunkter eller interesser i din historie?

Nyhedskriterierne gennemsyrer de fleste medier, og vi ser dem hver dag – ofte helt ubevidst. På sociale medier er det f.eks. typisk det indhold, som rummer sensation eller konflikt, der får mest opmærksomhed. I forhold til pressemeddelelser kan nyhedskriterierne være en indikator for, om der overhovedet er en reel nyhed i din historie.

De fem kriterier skal ikke nødvendigvis betragtes som en tjekliste, men jo flere du medtænker desto bedre – både når du vurderer om din historie holder vand, men også mens du skriver den

Du bør derfor allerede nu vænne dig til at tænke i nyhedskriterierne, når du formidler dine pressemeddelelser.

8. Understøt dit budskab visuelt

Det er vigtigt, at du prioriterer at få taget nogle gode, sigende billeder som kan bruges både i selve pressemeddelelsen, men også vedhæftes i et større format i den mail, du sender ud. Sørg for at vælge stemningsfulde billeder i god opløsning, som understreger din pressemeddelelses budskab. Billeder er nemmere og hurtigere at afkode end ord, og de kan derfor være afgørende for, om din pressemeddelelse fanger journalistens interesse. Få derfor gerne en professionel til at stå for fotograferingen eller en grafisk designer til at lave en visualisering, hvis der er tale om endnu ikke realiseret projekt.

9. Tilføj det løse

Generelt er det et godt tip, at gøre arbejdet så let for journalisten som muligt. Tilføj derfor gerne faktabokse, kontaktinformationer, links og andre nødvendige oplysninger som en god service for journalisten.

10. Ring til journalisten

Inden du trykker ”send”, kan du vælge at ringe til en af journalisterne fra det medie, du har målrettet din pressemeddelelse til. På den måde får du mulighed for at forklare dig og fornemme, om vedkommende overhovedet er interesseret i at modtage din historie.

Sørg dog for kun at ringe til de journalister, som du ved, at pressemeddelelsen er relevant for

Det kan f.eks. være en journalist, som allerede har skrevet artikler om emnet eller én, der sidder på en redaktion, som beskæftiger sig specifikt med netop dit tema. Du kan også vælge først at tage kontakt til mediet efter, du her sendt din pressemeddelelse. Ved at ringe og følge op på din historie, sikrer du dig, at din pressemeddelelse ikke forsvinder blandt andre mails i journalistens indbakke.

Pressemeddelelser er hårdt arbejde, men de er ikke umulige at mestre. Brænder du inde med en god historie, du gerne vil have fortalt? Så kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Tjekliste:

 • Husk at læse korrektur – mange gange
 • Fortæl det vigtigste i din historie først – så sikrer du dig, at det er dét læseren hæfter sig ved
 • Sørg for at alle navne og betegnelser er stavet korrekt. Det reflekterer dårligt tilbage dig, hvis en fejl bliver gengivet
 • Tjek at kontaktinformationerne på dine kilder er korrekte, så de er til at få fat på
 • Undgå fremmedord, fagtermer og floskler
 • Keep it simple og husk at være i øjenhøjde med din målgruppe!

Skal vi tage en kop kaffe i København, Aarhus eller Odense?

kontakt