LYDEN AF FREMTIDEN: PODCAST OG STRATEGISK KOMMUNIKATION

Nye teknologier, forretningsmodeller og ikke mindst identiteter (arbejdsmæssige og politiske) tager form i disse år. Det betyder, at verden omkring os bliver mere kompleks, når vi skal rekruttere nye medarbejdere, sælge produkter, innovere på forretningen og processerne eller lede virksomheden eller organisationen fremad.

Det kan se ud som om, vi skal alle disse ting på én gang. Vi har derfor brug for at gentænke, hvad det betyder for vores kommunikation og markedsføring, at verden er så kompleks og foranderlig. Her spiller podcast en central rolle – især i det digitale rum omkring os, der vrimler med nye teknologier, indhold og mere eller mindre meningsfulde adspredelser (tænk bare på Facebook). Her kan podcast blive et anker i indholdsstrømmen eller en klar stemme i debatten.

“Den anvendelsesmulighed, der gør podcast så interessant er, at man faktisk kan gøre andre ting, imens man lytter – hvad enten det er at løbe en tur, skrælle kartofler eller bevæge sig til eller fra arbejdet.”

Podcast er et medie i vækst. Flere og flere lytter til dem, og tal fra DRs Medieforskning for andet halvår af 2017 viser, at 15 % af danskerne bruger podcasts ugentligt. Ikke overraskende er det særligt de yngre danskere, som lytter til podcast og 60 % af podcast-brugerne er under 40 år. Det tyder derfor på, at formatet også vil optage en stor del af det fremtidige medieforbrug. Derfor giver det god mening, at overveje om man skal investere i podcast.

Hvorfor podcast og ikke video?

Det er selvfølgelig et både-og-spørgsmål, men man må alligevel overveje, hvad lyd i sig selv kan, som video ikke kan. Den anvendelsesmulighed, der gør podcast så interessant er, at man faktisk kan gøre andre ting, imens man lytter – hvad enten det er at løbe en tur, skrælle kartofler eller bevæge sig til eller fra arbejdet. At mediet kan bruges på farten, er ikke det eneste gode at sige om mediet, for modsat video synes podcasts ikke, at blive mødt med samme medieforskrækkelse hos dem, der skal medvirke. Her tænker jeg særligt på medarbejdere eller andre, der optræder i podcasten. Min erfaring er, at det er langt mere grænseoverskridende at få stukket et videokamera op i hovedet end det er, at lave et interview til en mikrofon. Det er også langt sværere at virke naturlig og levere sin viden eller komme med en strategisk meddelelse på video. Fordelen ved podcast er derfor, at man ikke behøver, at tænke over hvordan man ser ud, men kan fokusere på hvad man har tænkt sig at sige og hvorfor.

“Perspektivet i podcast i en forretningskontekst er desuden, at mediet kan bruges inden for virksomhedens andre opgaver som eksempelvis branding, intern kommunikation, on- og offboarding af medarbejdere, forandringskommunikation og kulturledelse generelt.”

Alle ansatte i organisationen har en unik viden, som kan være værdifuld for andre. Derfor skal man ikke være bange for, at invitere forskellige stemmer ind i formatet. Langt de fleste mennesker har noget fornuftigt at sige, når de bliver spurgt om dét, de ved mest om.

Relevante stemmer skærer gennem støjen

Tilgangen til og mængden af digitalt indhold har aldrig været større, og det betyder at kampen om kundernes opmærksomhed forstærkes. Opmærksomhed er den valuta, vi handler i, når det drejer sig om kommunikation og markedsføring, og derfor skal vi tilbyde vores modtagere indhold, der har en høj værdi for dem. Hvis ikke vi formår at levere kvalitet og værdi til den moderne mediebruger, så vælger de nogen andre at lege med. Derfor skal den gode podcast både kunne inspirere og gøre dig klogere, mens du er i godt selskab.

Kendetegnende for succesfulde podcasts er, at de henvender sig til lytterne med kvalitetsindhold (gennemarbejdede koncepter og relevante stemmer) og gør det inden for afgrænsede emner eller tematikker. Det vil sige, at virksomheden eller organisationen kan opbygge et trofast publikum (også internt), som fra podcast til podcast følger med og kan komme med input og ideer til dagsordenen.

Perspektivet i podcast i en forretningskontekst er desuden, at mediet kan bruges inden for virksomhedens andre opgaver som eksempelvis branding, intern kommunikation, on- og offboarding af medarbejdere, forandringskommunikation og kulturledelse generelt.

Kom i gang med podcast

Har du overvejet at arbejde med podcast i din organisation, har du brug for et podcast-kursus eller har du øsnker du bare at forstå hvordan man producerer en podcast, så tag fat i en konsulent fra Change. Vi har netop indgået et strategisk partnerskab for at kunne trække på det bedste fra virksomhedskommunikation og journalistik, og vi glæder os til at høre om din idé.

Er du forvirret over hvad en podcast egentlig er og hvad den kan, så tag en lytter til Brain Gain Groups podcast produceret i samarbejde med IDA her.

Skal vi tage en kop kaffe i København, Aarhus eller Odense?

kontakt