Gratis contentkalender: Download

House of Code #vielskerapps

Brandaktivering for full-service app-bureau

Kommunikation er koden

House of Code er et hastigt vækstende app-bureau med hovedkvarter i Odense, og kontorer i Aarhus og Kairo, og vi tør godt sige, at vi har været en del af successen i denne B2B-case.

At bureauet har været istand til at gå fra 3 til 30 medarbejdere, tre kontorer og en tidobling af omsætningen siden 2015 skyldes i høj grad klar og kompromisløs kommunikation.

Mål

Fra #vielskerteknologi til #vielskerapps

House of Code er grundlagt med en stærk ledelse og en inspirerende kultur drevet af passion for teknologi og vækstambitioner, men skal man lykkes som IT-virksomhed, skal man også kunne tiltrække kunder og medarbejdere.

Earned, owned og shared

Tiltrækning af kunder og medarbejdere kræver tydelig og formålsdrevet branding, så målgrupperne kan identificere sig med virksomheden og mærke DNA'et. Analysen af House of Code åbnede muligheden for at positionere sig som app-bureau på en massiv investering i website, sociale medier og presse.

Branding

#beawesome

En central del af brandingen af House of Code er at fremstå som en attraktiv arbejdsplads og kompetent samabejdspartner. Det udfolder vi dagligt på alle tænkelige måder, men skal vi fremhæve ét stykke indhold, der har været en særlig god investering, må det blive employer branding-videoen, der understøtter virksomhedens kulturløfte.

PR

Pressedarlings

Foruden House of Codes grundfortælling, har den måske vigtigste komponent i strategien været opbygningen af relationer til virksomhedens lokale og regionale interessenter via presse, netværk og videndeling.

Sociale medier

Redaktionel tilgang

Sociale medier fylder meget i House of Codes branding, og her hjælper vi med produktion af indhold i form af tekster, fotos og video. Arbejdet er drevet af en redaktionel tilgang på tværs af sociale medier, pressse og website, og alle husets medarbejdere bidrager med idéer.

LinkedIn

Resultatet

Change har hjulpet House of Code med at skabe fundamentet for bureauets kommunikation. Et fundament, som vi siden 2015 har arbejdet med og tilpasset efterhånden, som House of Code er blevet større.

Vores opgave er tilstadighed at fortsætte udviklingen af House of Codes brand og tilstedeværelse på tværs af owned, earned og shared media. Vi arbejder fortsat både strategisk, planlæggende og udførende i tæt samarbejde med bureauet selv.